Spis treści

 

Czy ufa Pani (Pan) że lekarze kierują się wyłącznie względami medycznymi przy wyborze biorcy narządu, czyli osoby, która ma otrzymać narząd? N=1013 

 

 

 


 

Podobnie jak w przypadku celowego usypiania pacjentów, tak i w przypadku obiektywnego wyboru biorcy narządu nie można powiedzieć o pozytywnym wizerunku lekarzy. Tylko niespełna co dziesiąty z badanych Polaków zdecydowanie ufa, że o wyborze biorcy decydują jedynie względy medyczne. Blisko 1/3 Polaków uważa, że brane są pod uwagę także inne czynniki, pozamedyczne.

 

 

 

 

Mężczyźni wykazują się w tej sprawie nieco wyższym poziomem nieufności niż kobiety.

 

 

 

 

Osoby z wykształceniem minimum średnim charakteryzuje wyższy poziom zaufania wobec lekarzy, jeśli chodzi o wybór biorcy narządu, niż osoby z niższym poziomem wykształcenia.