ZASADNICZYM CELEM UNII JEST:

  1. Zgromadzenie dowodów, że transplantologia ma przestrzeni ostatnich 30 lat  przyczyniła się  do postępu w innych specjalnościach medycznych   a zatem pośrednio do poprawy  jakości podstawowej opieki medycznej

  2. Przekonanie Społeczeństwa, Parlamentu  i Rządu  że nakłady na przeszczepianie szpiku i narządów  zwracają  się społeczeństwu i Systemowi opieki zdrowotnej

  3. Przygotowanie  Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej który po akceptacji  Rządu byłby przedstawiony Parlamentowi w celu akceptacji. Program taki  gwarantowałby coroczne przekazywanie określonych funduszów  na wprowadzanie nowych technik  w zakresie medycyny transplantacyjnej


Osiągnięcie takiego celu wymaga:
 

  • Ścisłej współpracy  z Ministerstwem Zdrowia, Samorządem lekarskim, towarzystwami naukowymi i całym społeczeństwem

  • Nawiązania kontaktu i uzyskania wsparcia ze strony  Członków Parlamentu, który będzie niezbędny w  okresie przygotowywania   Założeń Planu Rozwoju Medycyny  Transplantacyjnej  - POLGRAFT  (wstępny projekt w załączeniu)

  • Dążenie do uzyskania wyraźnego  poparcia Autorytetów moralnych, a zwłaszcza Kościoła katolickiego i religii innych wyznań, które są niezbędne  w dialogu społecznym