Spis treści

 

Czy uważa Pani(Pan) za prawdziwe doniesienia prasowe o celowym usypianiu pacjentów po ciężkim urazie głowy w celu zwiększenia liczby dawców narządów? N=1013

 

 

 

 

 

 

O znacznym braku zaufania wobec lekarzy może świadczyć to, że tylko nieco ponad 1/3 Polaków nie dopuszcza myśli o możliwych nadużyciach związanych z celowym usypianiem pacjentów po ciężkim urazie głowy w celu zwiększenia liczby dawców narządów.

 

 

 

Kobiety charakteryzuje nieco większe niż mężczyzn zaufanie do lekarzy w tej sprawie.

 

 

Najwyższy poziom nieufności charakteryzuje osoby w wieku 40-49 lat.

 

 

 

 

Wykształcenie nie wiąże się zbyt wyraźnie z zaufaniem wobec lekarzy, choć można zauważyć, że jest ono nieco wyższe wśród osób z wykształceniem średnim lub wyższym.