Sprawozdanie z działalności Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej w roku 2008


1.      Dzięki staraniom  Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 13 czerwca 2008 r. podjął Uchwałę w sprawie akceptacji transplantacji jako metody leczenia skierowaną do społeczeństwa oraz władz rządowych i samorządowych wszystkich szczebli. Ponieważ apel Sejmu umieszczony został w Internecie i nie dotarł do władz poszczególnych województw, Zarząd Unii wystosował pismo zaadresowane do  PT Marszalków wszystkich województw z prośbą o spotkanie w sprawach dotyczących potrzeb w zakresie przeszczepiania mieszkańców tych regionów.

2.    Kontynuacja szkolenia  koordynatorów pobierania i przeszczepiania narządów w ramach otwartych w 2007 roku w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym  Podyplomowych Studiów Koordynatorów. Do tej pory wyszkolono ok. 120 koordynatorów. Kierownikiem Studiów jest dr med. Jarosław Czerwiński.

3.    Organizacja spotkań dla dyrektorów i administracji szpitali w Urzędach Marszałkowskich wszystkich województw, z obecnością prezesów Okręgowych Izb Lekarskich,  konsultantów wojewódzkich w dziedzinie transplantologii, anestezjologii i neurochirurgii. Spotkania mają na celu przedstawienie sytuacji transplantologii w regionie i przekonanie o konieczności zwiększenia ilości pobrań narządów w lokalnych szpitalach. W roku 2008 spotkania odbyły się w Szczecinie, Gdańsku, Olsztynie, Kielcach, Lublinie, Krakowie i Rzeszowie.

4.    Organizacja wspólnie z Naczelną i Okręgowymi Izbami Lekarskimi spotkań dla anestezjologów, neurochirurgów i neurologów poświęconych rozpoznawaniu śmierci mózgu, na zakończenie których odbywa się rozmowa doświadczonego anestezjologa z dwójka aktorów, którzy wcielają się w role rodziny osoby zmarłej, na temat zgonu i pobrania narządów. W roku 2008 spotkania odbyły się w Szczecinie, Kielcach, Rzeszowie i Katowicach.

5.      Na zaproszenie Unii w październiku 2008  przyjechał do Polski Dr Kenneth Moritsugu, Honorowy Ambasador Dawstwa i Transplantacji. Dr Moritsugu wziął udział w konferencjach prasowych w Warszawie i Krakowie, spotkał się z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, władz obu miast oraz ze środowiskiem pacjentów po przeszczepieniu narządów. Wygłosił także prelekcje dla studentów uczelni medycznych.

6.    Publikacja dwóch dodatków do Gazety Prawnej poświęconych transplantologii (listopad, grudzień 2008).

7.    Organizacja wspólnie z Poltransplantem szkolenia dla nauczycieli w Mazowieckim Centrum Doskonalenia Nauczycieli(grudzień 2008).

8.    Organizacja zajęć dla młodzieży w  szkołach licealnych, które są kontynuowane w 4 województwach (mazowieckim, pomorskim, małopolskim i śląskim) od września 2007 (270 godzin).

9.    Realizacja dwóch zadań publicznych, które finansuje Ministerstwo Zdrowia, dotyczących edukacji na temat przeszczepiania narządów.

   W ramach powyższych zadań:

a.    Opracowane i wydane zostały materiały dla nauczycieli, uczniów oraz ulotki.

b.    W opracowaniu są materiały z przeznaczeniem dla wykładów w seminariach duchownych.

10.     Organizacja spotkań edukacyjnych dla duchownych i katechetów w Radomiu i Warszawie.

11.    Wizyta u Rzecznika Praw Obywatelskich- dr Janusza Kochanowskiego (sierpień 2008).

12.    Udział w organizowanej w Puławach Akcji Społecznej „Nie zabieraj swoich narządów do nieba…” (czerwiec 2008)

13.    Zrealizowanie filmu dotyczącego skuteczności i bezpieczeństwa przeszczepiania nerki od dawcy żywego, film wydany na DVD rozprowadzany w 240 stacjach dializ w Polsce.

14.     Nagranie cyklu audycji radiowych „Sekrety przeszczepiania narządów” wydanych na 7 płytach CD i rozpowszechnionych wśród stacji radiowych i ośrodków transplantacyjnych w całej Polsce.

15.    Udział w szeregu programów radiowych (rozmowy ze słuchaczami) i  przekazach telewizyjnych.prof. dr hab. med. Wojciech Rowiński, prof. dr hab. med. Krzysztof Zieniewicz, prof. dr hab. med. Bogdan Michałowicz, dr med. Jarosław Czerwiński