Działania edukacyjne w społeczeństwie

Stworzenie portalu informacyjnego o transplantacji narządów, dostosowanego do potrzeb określonych grup społecznych, o którego atrakcyjności decydowałby przystępny sposób przekazania wiedzy na temat medycznych, ekonomicznych, prawnych, etycznych i obyczajowych aspektów przeszczepiania narządów oraz obecność gier interaktywnych związanych z przeszczepianiem i platformy wymiany informacji pomiędzy zainteresowanymi tematyką przeszczepiania narządów a lekarzami.
 

Promowanie „Karty Świadomego Dawcy” (awers – zgoda na pośmiertnego oddanie narządów do przeszczepu, rewers – sprzeciw wobec tej procedury) i jej dystrybucja na terenie całego kraju (apteki, ośrodki zdrowia, przychodnie, punkty krwiodawstwa, szkoły, zakłady pracy).
 

Przygotowanie  profesjonalnego programu  edukacyjnego  na tematy związane z wszystkimi aspektami przeszczepiania narządów   i prowadzenie zajęć w liceach, nie medycznych wyższych uczelniach i seminariach duchownych. Spotkania z kapelanami szpitalnymi 
 

Przeprowadzenie kolejnego  badania dotyczącego postaw i wiedzy na temat przeszczepiania narządów w różnych grupach społecznych