PUMT

Zarząd Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej

 

Dr hab. med. Maciej Kosieradzki - Prezes

Red. Andrzej Jonas - Wiceprezes

Prof. dr hab. med. Piotr Małkowski - Wiceprezes

Dr hab. med. Maciej Głyda

Dr hab. med. Tadeusz Grochowiecki

Dr hab. med. Tomasz Jakimowicz

Mgr Maria Kulesza

Dr hab. med. Piotr Przybyłowski

Prof. dr hab. med. Krzysztof Zieniewicz


Komisja rewizyjna

Prof. dr hab. med. Magdalena Durlik

Mgr Krzysztof Pijarowski

Prof. dr hab. Janusz Wyzgał

Rada Programowa – Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

 

 • Pan Dariusz ADAMCZEWSKI

 • Pan Jacek AMBROZIAK

 • Pan Marek BALICKI

 • Pan  Henryk BARANOWSKI

 • Pan Jan Krzysztof BIELECKI

 • Pan Marian FILAR

 • Pan Jan Krzysztof FRĄCKOWIAK

 • Pan Włodzimierz GRUDZIŃSKI

 • Pan Andrzej JONAS

 • Pan Stanisław KARCZEWSKI

 • Pan Wojciech KĘPCZYŃSKI

 • Pan Ludwik KLINKOSZ

 • Pan Robert KORZENIOWSKI

 • Pan Piotr KOWNACKI

 • Pan Sławomir KRYSTEK

 • Pan Sławomir LACHOWSKI

 • Pan Juan Manuel MORALES

 • Pan Jerzy NOWAK

 • Pan Andrzej OLECHOWSKI

 • Pan Jarosław PINKAS

 • Pan Krzysztof PIESIEWICZ

 • Pan Adam Daniel ROTFELD

 • Pani Dorota SAFJAN

 • Pan Marek SAFJAN

 • Pan Przemysław SALETA

 • Pan Henryk SAMSONOWICZ

 • Pan Jacek SARYUSZ – WOLSKI

 • Pan Władysław SIDOROWICZ

 • Pan Tomasz SIELICKI

 • Pani Bożena SZYPEREK

 • Pan Leszek STAFIEJ

 • Pan Sławomir ZAGÓRSKI

 • Pan Andrzej ZOLL

 •  Pan Jacek ŻAKOWSKI

   

 

 

 

Lekarze

 • Prof. Antoni DZIATKOWIAK

 • Prof. Andrzej HELLMAN

 • Prof. Franciszek KOKOT

 • Prof. Janusz KOMENDER

 • Prof. Jerzy KOWALCZYK

 • Prof. Michał MYŚLIWIEC

 • Prof. Wojciech NOSZCZYK

 • Prof. Jerzy SZCZERBAŃ

 • Prof. Marian ZEMBALA

 • Prof. Krzysztof ZIENIEWICZ 

 

Organizacja Unii
 
Walne Zgromadzenie Założycieli

Rada Programowa   -  Wybitne osobistości świata nauki, polityki, kultury, środowiska medycznego i sportu wspierające program rozwoju medycyny transplantacyjnej w Polsce. W skład Rady Programowej wchodzą również  przedstawiciele Towarzystw Naukowych, które  współuczestniczyły w  powołaniu Unii.  

 

Rada Ekonomiczna  - Firmy przemysłu farmaceutycznego i inne przedsiębiorstwa prywatne  i państwowe, które  podjęły decyzję wspierania działalności Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej

 Unia ma na celu połączenie środowiska medycznego, stowarzyszeń pacjentów  i  wszystkich, którym bliska  jest idea promocji przeszczepiania  szpiku i narządów  i zrozumienie potrzeby rozwoju tej części systemu ochrony zdrowia w Polsce

ZASADNICZYM CELEM UNII JEST:

 1. Zgromadzenie dowodów, że transplantologia ma przestrzeni ostatnich 30 lat  przyczyniła się  do postępu w innych specjalnościach medycznych   a zatem pośrednio do poprawy  jakości podstawowej opieki medycznej

 2. Przekonanie Społeczeństwa, Parlamentu  i Rządu  że nakłady na przeszczepianie szpiku i narządów  zwracają  się społeczeństwu i Systemowi opieki zdrowotnej

 3. Przygotowanie  Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej który po akceptacji  Rządu byłby przedstawiony Parlamentowi w celu akceptacji. Program taki  gwarantowałby coroczne przekazywanie określonych funduszów  na wprowadzanie nowych technik  w zakresie medycyny transplantacyjnej


Osiągnięcie takiego celu wymaga:
 

 • Ścisłej współpracy  z Ministerstwem Zdrowia, Samorządem lekarskim, towarzystwami naukowymi i całym społeczeństwem

 • Nawiązania kontaktu i uzyskania wsparcia ze strony  Członków Parlamentu, który będzie niezbędny w  okresie przygotowywania   Założeń Planu Rozwoju Medycyny  Transplantacyjnej  - POLGRAFT  (wstępny projekt w załączeniu)

 • Dążenie do uzyskania wyraźnego  poparcia Autorytetów moralnych, a zwłaszcza Kościoła katolickiego i religii innych wyznań, które są niezbędne  w dialogu społecznym

SFERY DZIAŁANIA


 1. Działania edukacyjne w społeczeństwie mające na celu promowanie  dawstwa narządów i znaczenia przeszczepiania narządów  w systemie ochrony zdrowia

 2. Prowadzenie  działań edukacyjnych  w środowisku medycznym w zakresie pobierania i przeszczepiania szpiku i narządów 

 3. Wspieranie badań dotyczących nowych metod  w zakresie transplantologii klinicznej

 4. Podjęcie  współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem  Zdrowia, wszystkimi ośrodkami transplantacyjnymi, Towarzystwami naukowymi oraz innymi stowarzyszeniami  działającymi na rzecz  promocji medycyny transplantacyjnej

 5. Współpraca z Departamentem Zdrowia Publicznego Komisji Europejskiej i Regionalnym Biurem Światowej Organizacji Zdrowia


Sprawozdanie z działalności Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej w roku 2008


1.      Dzięki staraniom  Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 13 czerwca 2008 r. podjął Uchwałę w sprawie akceptacji transplantacji jako metody leczenia skierowaną do społeczeństwa oraz władz rządowych i samorządowych wszystkich szczebli. Ponieważ apel Sejmu umieszczony został w Internecie i nie dotarł do władz poszczególnych województw, Zarząd Unii wystosował pismo zaadresowane do  PT Marszalków wszystkich województw z prośbą o spotkanie w sprawach dotyczących potrzeb w zakresie przeszczepiania mieszkańców tych regionów.

2.    Kontynuacja szkolenia  koordynatorów pobierania i przeszczepiania narządów w ramach otwartych w 2007 roku w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym  Podyplomowych Studiów Koordynatorów. Do tej pory wyszkolono ok. 120 koordynatorów. Kierownikiem Studiów jest dr med. Jarosław Czerwiński.

3.    Organizacja spotkań dla dyrektorów i administracji szpitali w Urzędach Marszałkowskich wszystkich województw, z obecnością prezesów Okręgowych Izb Lekarskich,  konsultantów wojewódzkich w dziedzinie transplantologii, anestezjologii i neurochirurgii. Spotkania mają na celu przedstawienie sytuacji transplantologii w regionie i przekonanie o konieczności zwiększenia ilości pobrań narządów w lokalnych szpitalach. W roku 2008 spotkania odbyły się w Szczecinie, Gdańsku, Olsztynie, Kielcach, Lublinie, Krakowie i Rzeszowie.

4.    Organizacja wspólnie z Naczelną i Okręgowymi Izbami Lekarskimi spotkań dla anestezjologów, neurochirurgów i neurologów poświęconych rozpoznawaniu śmierci mózgu, na zakończenie których odbywa się rozmowa doświadczonego anestezjologa z dwójka aktorów, którzy wcielają się w role rodziny osoby zmarłej, na temat zgonu i pobrania narządów. W roku 2008 spotkania odbyły się w Szczecinie, Kielcach, Rzeszowie i Katowicach.