ETPOD 2019

etpod naglowek www 2018

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

11 paździenika 2019 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej

etpod naglowek www 2018

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

3 października 2019 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie

etpod naglowek www 2018

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

25 września 2019 r.

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. we Wrześni

etpod naglowek www 2018

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

22 października 2019r.

Szpital Powiatowy Imienia Miłosierdzia Bożego w Limanowej

etpod naglowek www 2018

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

23 października 2019r.

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

etpod naglowek www 2018

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

24 października 2019r.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku

etpod naglowek www 2018

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

5 listopada 2019r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Staszowie

etpod naglowek www 2018

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

27 listopada 2019r.

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA im. prof. Ludwika Bierkowskiego w Poznaniu

etpod naglowek www 2018

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

6 listopada 2019r.

Szpital Powiatowy w Radomsku

etpod naglowek www 2018

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

25 października 2019r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

etpod naglowek www 2018

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

22 listopada 2019r.

Szpital Powiatowy im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku  

etpod naglowek www 2018

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

22 listopada 2019r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nisku

etpod naglowek www 2018

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

26 listopada 2019r.

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

etpod naglowek www 2018

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

13 listopada 2019r.

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

etpod naglowek www 2018

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

27 listopada 2019r.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

etpod naglowek www 2018

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

25 listopada 2019r.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie

etpod naglowek www 2018

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

26 listopada 2019r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

etpod naglowek www 2018

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

25 listopada 2019r.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

etpod naglowek www 2018

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

19 listopada 2019r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku