Działania priorytetowe


  • Przekonanie dyrekcji i organów założycielskich szpitali do tworzenia stanowisk koordynatorów transplantacyjnych w szpitalach (5-7 koordynatorów w szpitalach w województwie)
  • Organizacja warsztatów edukacyjno-psychologicznych dla lekarzy, poświęconych śmierci mózgu i rozmowie z rodziną zmarłego
  • Zaangażowanie szerokiego środowiska lekarskiego do współpracy
  • Współpraca z władzami samorządowymi i rządowymi w poszczególnych województwach
  • Program edukacyjny dla młodzieży i nauczycieli
  • Promocja dawstwa narządów przez Kościół katolicki
  • Kampania społeczna podnosząca świadomość Polaków na temat transplantacji narządów