Działania edukacyjne w środowisku medycznym  

 

Przeprowadzenie kolejnego badania postaw  w środowiskach medycznych dotyczących pobierania narządów od zmarłych oraz próba ustalenia przyczyn  braku współpracy części  szpitali z Poltransplantem i ośrodkami transplantacyjnymi.

Rozpoczęcie wspólnie z Akademią Medyczną w Warszawie  Podyplomowego Studium dla Koordynatorów pobierania i przeszczepiania narządów. Zajęcia  będą prowadzone w systemie zaocznym i rozpoczynają się w dniu 18 marca 2007   

Szersze wprowadzenie zainicjowanych przez Poltransplant “warsztatów psychologicznych” dla lekarzy, mających na celu  ułatwienie  rozmów z rodzinami zmarłych