Sprawozdanie z działalności Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej w 2007r.

1.    Zorganizowanie Dni Transplantacji oraz inauguracji Unii (styczeń 2007).

2.    Szkolenie (2 dniowe) dla dziennikarzy zajmujących się zdrowiem (marzec 2007).

3.    Spotkanie z kapelanami szpitalnymi na Jasnej Górze z udziałem Arcybiskupa Ziółka (listopad 2006).

4.    Organizacja zajęć dla młodzieży w  szkołach licealnych (kwiecień, maj 2007), które są kontynuowane w 4 województwach. Lekcje w szkołach w województwie mazowieckim, pomorskim, małopolskim i śląskim - łącznie 270 godzin.

5.    Rozpoczęcie szkolenia  koordynatorów transplantacyjnych poprzez otwarcie w Akademii Medycznej w Warszawie Podyplomowych Studiów Koordynatorów Pobierania i Przeszczepiania Narządów. Pierwsza 3 miesięczna edycja zakończyła się w czerwcu. Kolejna rozpoczęła się na jesieni. W planach jest wyszkolenie około 300 osób.

6.     Wykonanie na zlecenie Unii przez IPSOS Demoskop badania postaw społeczeństwa wobec przeszczepiania narządów w kwietniu 2007 r., po wydarzenia związanych z nagłośnionym medialnie  aresztowaniem Dr G.

7.     Nawiązanie kontaktu z Komisją Zdrowia w Brukseli oraz  dr. Luc Noel’em z WHO w Genewie i Regionalnym Biurem WHO w Kopenhadze. Światowa Organizacja Zdrowia (podobnie jak Komisja Europejska) niezwykle aktywnie promuje pobieranie i przeszczepianie narządów.

8.    Z inicjatywy Unii Senacka Komisja Zdrowia zorganizowała w dniu 12 czerwca  Konferencję „Przeszczepianie narządów i szpiku - potrzeby i możliwości”.  W wyniku tej konferencji Senacka Komisja Zdrowia wysłała do Pana Ministra Religi i do Pani Premier Gilowskiej pismo z prośbą o uwzględnienie w planach  budżetowych na rok przyszły funduszów na Ogólnopolski Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej (niestety ze względu na wybory i zmianę rządu nie wprowadzono poprawki do budżetu). Pogram ten, choć zatwierdzony przed 2 laty, finansowany był przez pierwsze 2 lata „szczątkowo”. Zamiarem Unii jest przekonanie rządzących i parlamentarzystów  o potrzebie stworzenia (drogą Ustawy) Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na okres 5 lat (w którym byłyby  fundusze na promocję  idei przeszczepiania).

9.    Spotkanie w końcu czerwca z  Marszałkiem Sejmu RP, Panem Ludwikiem Dornem, który obiecał, że Sejm podejmie Uchwałę do Społeczeństwa dotyczącą  przeszczepiania narządów. Ze względu na rozwiązanie parlamentu sprawa obecnie jest nieaktualna.

10.    Nawiązanie kontaktu z Konferencją Episkopatu Polski, z Kardynałem Stanisławem Dziwiszem i Arcybiskupem Kazimierzem Nyczem. List Pasterski został wygłoszony we wszystkich parafiach w Polsce 23 września br. Sukces zawdzięczamy prof. Bogdanowi Michałowiczowi.

11.    Zorganizowanie w redakcji „Życia Warszawy” 2 debat publicznych na temat zgody na pobranie narządów oraz na tematy prawne. Przewidziana jest jeszcze jedna debata  na temat śmierci człowieka.

12.    Wydanie 23-stronnicowego dodatku do „Życia Warszawy” w miesiącu wrześniu pt. „Transplantologia”.

13.    Wydanie w „Życiu Warszawy” oświadczenia woli, wyrażającego zgodę na pobranie narządów.

14.    Współudział w organizacji „Biegu po zdrowie” z hasłem „Nie zabieraj narządów do nieba” przygotowanego przez Oddział Szczeciński TVP (czerwiec 2007).

15.    Udział w szeregu programach radiowych (rozmowy ze słuchaczami) i  przekazach telewizyjnych.

16.    Przygotowanie promocyjnych zestawów z 7 płytami CD, na których zostały nagrane audycje radiowe pod wspólnym tytułem „Sekrety przeszczepiana narządów”. Wydane zostało 200 sztuk CD (box- 7 CD) celem rozesłania do rozgłośni radiowych, szkół itp.

17.    Realizacja dwóch zadań publicznych, które finansuje Ministerstwo Zdrowia dotyczących edukacji na temat przeszczepiania narządów.  W ramach powyższych zadań:

a.    Opracowane i wydane zostały materiały dla nauczycieli, uczniów oraz ulotki.

b.    W opracowaniu materiały z przeznaczeniem dla wykładów w seminariach duchownych.

18.    Zrealizowanie filmu na DVD dotyczącego skuteczności i bezpieczeństwa przeszczepiania nerki od dawcy żywego (dystrybucja w 240 stacjach dializ w Polsce).

19.    Przygotowanie umowy z TVN Med na przygotowanie i realizację materiałów merytorycznych oraz nagrań i emisji dwóch audycji telewizyjnych.

20.    Wspólnie z grupą Linemed powstaje Edukacyjna Witryna Internetowa dotycząca medycyny transplantacyjnej.

21.    Emisja spotów dotyczących transplantacji w okresie od września do grudnia, w kinach Multikina w całej Polsce. Spot realizowany przez Szkołę Mistrzów Reklamy przy Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

Wojciech Rowiński