Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej  Linemed
 

AMBASADOR TRANSPLANTACJI w WARSZAWIE

 
Kenneth P. Moritsugu
 

Dr Kenneth P. MORITSUGU

b. Doradca Prezydenta USA ds. Zdrowia


 7 października br. odbędzie się w Warszawie w Hotelu Marriott konferencja prasowa z udziałem Honorowego Ambasadora Dawstwa i Transplantacji – Dr Kenneth’a Moritsugu.

Dr Kenneth Moritsugu jest czołową postacią środowiska medycznego USA, który z wielkim oddaniem promuje ideę dawstwa i transplantacji na arenie narodowej i międzynarodowej.

W 1992 roku jego żona Donna Lee zginęła w wypadku samochodowym. Jej narządy i tkanki zostały oddane do przeszczepu i uratowały życie aż 8 chorym. Cztery lata później podobny los spotkał 22-letnią córkę Profesora Moritsugu – Vikki Lianne, która została śmiertelnie potrącona przez rozpędzony samochód. Dzięki pozytywnej postawie Profesora, także śmierć Vikki zyskała nowy wymiar. Dziewczyna stała się dawczynią narządów i uratowała 7 ciężko chorych osób.

Dokonania zawodowe Dr Moritsugu są nad wyraz imponujące. Dr Moritsugu jest Admirałem Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych i b. Doradcą Prezydenta USA ds. Zdrowia. Pełnił także funkcję Naczelnego Konsultanta Stanów Zjednoczonych ds. Chirurgii Ogólnej, piastował stanowisko dyrektora medycznego w Departamencie Sprawiedliwości Biura Federalnego ds. Więziennictwa, gdzie był odpowiedzialny za wdrażanie programów medycznych, psychiatrycznych i środowiskowych. Ponadto, reprezentował wiele amerykańskich organizacji zdrowia i udzielał ekspertyz organizacjom międzynarodowym i agencjom rządowym m.in.: Kuwejtu, Arabii Saudyjskiej, Nigerii, Niemiec, Meksyku. Był również oficjalnym obserwatorem Stanów Zjednoczonych w Komitecie Ekspertów Komisji Europejskiej ds. epidemii AIDS.

Dr Moritsugu może poszczycić się także szerokim dorobkiem naukowym. Jest nie tylko wykładowcą z dziedziny zdrowia publicznego i medycyny prewencyjnej, ale również autorem wielu publikacji naukowych z zakresu: edukacji personelu medycznego, rozwoju systemów opieki zdrowotnej, świadczenia usług medycznych dla osób marginalizowanych, świadczenia usług medycznych w sytuacji zagrożenia życia, promocji i prewencji zdrowotnej, bioterroryzmu, zakaeń HIV oraz idei dawstwa i transplantacji komórek, tkanek i narządów.

W 2007 roku podczas Międzynarodowego Kongresu dot. Dawstwa Narządów Dr Moritsugu został nadany tytuł Honorowego Ambasadora Dawstwa i Transplantacji w uznaniu za niebywale zasługi w promowaniu idei przeszczepienia narządów.

Dr Moritsugu to niezwykle interesująca postać i charyzmatyczny mówca, który potrafi przykuć uwagę audytorium. Jego wizyta, zaplanowana w dniach 6-9 października br., będzie pierwszą wizytą Ambasadora w naszym kraju i wierzymy, że znacząco wpłynie na rozwój programu przeszczepiania narządów w Polsce.

Konferencja prasowa w dniu 7 października br. jest częścią akcji transplantacyjnej, której głównym organizatorem jest Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, a patronem medialnym portal Linemed.pl . W konferencji prasowej wezmą też udział przedstawiciele środowiska medycznego (przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, NFZ, wybitni chirurdzy – transplantolodzy) oraz reprezentanci rodzin dawców i stowarzyszeń pacjentów po przeszczepie. Podobna konferencja prasowa  odbędzie się w Krakowie w dniu 8 października br.