Organizacja Unii
 
Walne Zgromadzenie Założycieli

Rada Programowa   -  Wybitne osobistości świata nauki, polityki, kultury, środowiska medycznego i sportu wspierające program rozwoju medycyny transplantacyjnej w Polsce. W skład Rady Programowej wchodzą również  przedstawiciele Towarzystw Naukowych, które  współuczestniczyły w  powołaniu Unii.  

 

Rada Ekonomiczna  - Firmy przemysłu farmaceutycznego i inne przedsiębiorstwa prywatne  i państwowe, które  podjęły decyzję wspierania działalności Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej

 Unia ma na celu połączenie środowiska medycznego, stowarzyszeń pacjentów  i  wszystkich, którym bliska  jest idea promocji przeszczepiania  szpiku i narządów  i zrozumienie potrzeby rozwoju tej części systemu ochrony zdrowia w Polsce