Promowanie prowadzenia badań dotyczących   nowych metod dotyczących przeszczepiania komórek i narządów (które  będą zawarte w Narodowym Programie Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej). Dotyczyć one będą m.in.   


  • Przeszczepiania komórek (komórek krwi pępowinowej, hepatocytów, komórek Langerhansa, przytarczyc)

  • Opracowania nowych sposobów immunosupresji u chorych  wysokiego ryzyka immunologicznego

  • Przeszczepiania jelita

  • Przeszczepiania płuc

  • Nowych sposobów zapobiegania  niedokrwiennemu uszkodzeniu narządu