Spis treści

 

 

 

Czy Pani (Pana) zdaniem ostatnie wydarzenia opisywane w prasie i telewizji wpłynęły na zaufanie społeczeństwa do lekarzy? N=852
 

 

 

 

Blisko co trzeci z Polaków, który zna doniesienia mediów na temat przeszczepów, uważa, że opisywane przez media wydarzenia podważyły zaufanie wobec lekarzy. Podobny odsetek jest zdania, że pogłębiły one istniejący już brak zaufania. Ogółem blisko 6 na dzisięciu orientujących się w tej sprawie Polaków, uważa, że doniesienia mediów miały negatywny wpływ na poziom zaufania do lekarzy.

 

 

 

 

Płeć nie wpływa istotnie na opinię w tej sprawie.

 

 

 

 

 

O podważeniu zaufania wobec lekarzy najczęściej mówią osoby w wieku 20-24 lat i 25-29 lat.

 

 

 

 

O podważeniu zaufania wobec lekarzy najczęściej mówią osoby z wykształceniem średnim.