Cele Programu „Partnerstwo dla Transplantacji”


  • Zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców Polski poprzez:
  • Zwiększenie liczby przeszczepianych narządów pobranych od osób zmarłych
  • Zwiększenie liczby nerek pobranych od dawców rodzinnych
  • Uzyskanie społecznej akceptacji i wsparcia dla idei transplantacji