Spis treści

 

 

 

Czy w przypadku zgonu kogoś bliskiego protestował(a)by Pani /Pan  wobec zamiaru pobrania narządów nawet, jeżeli zmarły za życia nie wyrażał sprzeciwu? N=1013

 

 

 

 

Większość Polaków charakteryzuje się, przynajmniej na poziomie deklaracji, otwartością w sprawie pobierania narządów od zmarłych osób bliskich.

 

 

 

Kobiety częściej niż mężczyźni charakteryzują się negatywną postawą w tej sprawie, częściej mówią o tym, że na pobranie narządów od osoby bliskiej nie zgodziłyby się.

 

 

 

Negatywna postawa częściej też charakteryzuje osoby starsze w wieku powyżej 59 lat.

 

 

 

Osoby z wykształceniem wyższym częściej od pozostałych charakteryzuje pozytywna postawa wobec oddawania do przeszczepu narządów zmarłych osób bliskich. Negatywna postawa najczęściej charakteryzuje osoby z wykształceniem podstawowym.