SFERY DZIAŁANIA


  1. Działania edukacyjne w społeczeństwie mające na celu promowanie  dawstwa narządów i znaczenia przeszczepiania narządów  w systemie ochrony zdrowia

  2. Prowadzenie  działań edukacyjnych  w środowisku medycznym w zakresie pobierania i przeszczepiania szpiku i narządów 

  3. Wspieranie badań dotyczących nowych metod  w zakresie transplantologii klinicznej

  4. Podjęcie  współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem  Zdrowia, wszystkimi ośrodkami transplantacyjnymi, Towarzystwami naukowymi oraz innymi stowarzyszeniami  działającymi na rzecz  promocji medycyny transplantacyjnej

  5. Współpraca z Departamentem Zdrowia Publicznego Komisji Europejskiej i Regionalnym Biurem Światowej Organizacji Zdrowia