Spis treści

 

 

 

W ostatnich tygodniach wyraźnie spadła liczba przeszczepów. Czy Pana zdaniem jest to związane z ostatnimi doniesieniami w mediach na temat nieprawidłowości przy dokonywaniu przeszczepów? N=852

 

 

Związek miedzy doniesieniami mediów, a spadkiem liczby przeszczepów dostrzega blisko 60% osób, które znają te doniesienia.

 

 

 

 

Płeć nie wpływa istotnie na opinię w tej sprawie.

 

 

Osoby w wieku powyżej 24 lat częściej niż osoby młóde skłonne są w zdecydowany sposób przypuszczać, że doniesienia mediów miały negatywny wpływ na liczbe przeszczepów.

 

 

 

Osoby z wykształceniem ponadpodstawowym częściej niż osoby z wykształceniem podstawowym skłonne są zdecydowanie zgadzać się z tym, że doniesienia mediów negatywnie wpłynęły na liczbę przeszczepów.