MINISTERSTWO ZDROWIA
BIURO PRASY I PROMOCJI

Warszawa, 16.06.2010 rokuINFORMACJA
w związku z podpisaniem listu intencyjnego- Partnerstwo dla Transplantologii


W środę, 16 czerwca 2010 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie minister zdrowia Ewa Kopacz wzięła udział w podpisaniu listu intencyjnego- Partnerstwo dla Transplantologii.

Niewystarczająca liczba dawców narządów w województwie mazowieckim stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli na jego terenie. Zwiększeniu liczby dokonywanych przeszczepów oraz uzyskaniu społecznego poparcia dla idei dawstwa służy program Partnerstwo dla Transplantacji.


„Bardzo ważną rzeczą jest stworzenie sieci i jej koordynowanie, współpracy pomiędzy organami założycielskimi szpitali, dyrektorami szpitali i ich personelem, który będzie miał wpływ na to ile będzie pobrań narządów i ile uda uratować się ludzkich istnień”
- powiedziała minister Ewa Kopacz

Partnerstwo dla Transplantacji jest ogólnopolskim projektem, realizowanym we wszystkich województwach, skierowanym do wielu odbiorców. Poza szeroko rozumianym społeczeństwem, kluczowymi grupami w jego realizacji są: środowisko medyczne (lekarze, pielęgniarki, dyrektorzy szpitali), przedstawiciele administracji samorządowej i rządowej - zwłaszcza organy założycielskie szpitali, nauczyciele, młodzież szkolna oraz Kościół.

Celem programu jest:
- zwiększenie liczby przeszczepianych narządów pobranych od osób zmarłych
- rozpoczęcie przeszczepiania nerek od dawców żywych

Wyżej wymienione cele mają zapewnić zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych województwa mazowieckiego
Program - pod patronatem Ministra Zdrowia Ewy Kopacz - został zainicjowany przez Polską Unię Medycyny Transplantacyjnej w lutym 2009 roku. List intencyjny podpisano również w województwach małopolskim, podkarpackim i lubuskim.

List Intencyjny podpisali:
Wojewoda Mazowiecki, przedstawiciele organów założycielskich mazowieckich szpitali (Minister Zdrowia, Minister Obrony Narodowej, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent m.st. Warszawy, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego), Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej, Prezes i wiceprezes Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej, Dyrektor Poltransplantu.

/-/ Krzysztof Suszek
Dyrektor Biura Prasy i Promocji