1 października 2016 r. -  3 grudnia 2016 r.

XIX edycja szkolenia podyplomowego koordynatorów transplantacyjnych

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Program zajęć stacjonarnych (wykładów i ćwiczeń)
 

 

19 edycja szkolenia podyplomowego koordynatorów transplantacyjnych

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Program zajęć stacjonarnych (wykładów i ćwiczeń)

     

ZJAZD 1

 

 

Sobota

2016.10.01.

Centrum Dydaktyczne WUM,

ul. Księcia Trojdena 2a

Sala

 141/142

 

 

 

11.00-11.45

Inauguracja i wprowadzenie do zajęć

prof. Roman Danielewicz, dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka,

dr hab. med. Jarosław Czerwiński

     

11.45-12.30

Historia medycyny transplantacyjnej

Dr Dariusz Wasiak

     

 

12.30-13.15 Przerwa

 

     

13.15-14.45

Prawodawstwa europejskiego oraz polskie przepisy prawne w zakresie medycyny transplantacyjnej

prof. Roman Danielewicz

     

14.45–15.30

Aktualny stan przeszczepiania narządów w Polsce. Zapotrzebowanie na leczenie przeszczepianiem narządów i możliwości jego realizacji

dr Piotr Malanowski

     

 

15.30-15.45 Przerwa

 

15.45-18.00

Stanowisko, rola i pozycja koordynatora transplantacyjnego. Umocowanie prawne i zawodowe

dr hab. med. Jarosław Czerwiński

     

Niedziela

2016.10.02.

Centrum Dydaktyczne WUM,

ul. Księcia Trojdena 2a

Sale

141/142

 

 

 

9.00-9.45

Koncepcje i kryteria śmierci człowieka

dr Robert Becler

     

9.45-12.00

 

 

Rozpoznawanie zgonu. Śmierć mózgu i jej następstwa. Śmierć w mechanizmie nieodwracalnego zatrzymania krążenia  

dr Robert Becler

     

 

12.00-12.30 Przerwa

 

     

12.30-15.30

Opieka nad dawcą po rozpoznaniu śmierci mózgu. Wyrównywanie zaburzeń ustrojowych. Podtrzymywanie czynności narządów

dr Robert Becler


 

ZJAZD 2

 

 

Sobota

2016.10.15.

Centrum Dydaktyczne WUM,

ul. Księcia Trojdena 2a

Sale

141 i 142

 

 

 

11.00-12.30

Wskazania i przeciwwskazania do pobrania i wykorzystania narządów od zmarłych (zajęcia w grupach)

prof. Dariusz Patrzałek,

dr hab. med. Jarosław  Czerwiński

     

 

12.30-12.45

 

     

12.45-14.15

 

Identyfikacja możliwości pobrania narządu. Potencjał dawstwa. (zajęcia w grupach)

prof. Dariusz Patrzałek,

dr hab. med.  Jarosław  Czerwiński

     

 

14.15-15.00 Przerwa

 

     

15.00- 18.00

Psychologiczne aspekty umierania i śmierci. Rozmowa z rodziną zmarłego. Rozmowa z rodziną potencjalnego dawcy narządów do przeszczepienia

dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

     
     

Niedziela

2016.10.16.

Centrum Dydaktyczne WUM,

ul. Księcia Trojdena 2a

Sala

 141/142

 

 

 

9.00-15.00

Rozmowa z rodziną zmarłego o pobraniu narządów (symulacje z udziałem aktorów)

 

dr n. hum. Anna Jakubowska–Winecka,

dr Robert Becler


 

ZJAZD 3

 

 

Sobota

2016.10.22.

Centrum Dydaktyczne WUM,

ul. Księcia Trojdena 2a

Sala

139/140

     

11.00-12.30

Przeszczepianie nerek od dawców żywych

dr Dorota Lewandowska

     

12.30-13.15

Krajowa Lista Oczekujących na Przeszczepienie

dr Dorota Lewandowska

     

 

13.15 – 14.00 Przerwa

 

     

14.00- 14.45

Wskazania i kwalifikacja do przeszczepienia nerki

dr Dorota Lewandowska

     

14.45- 16.15

Układ zgodności tkankowej i zasady doboru immunologicznego dawcy i biorcy

mgr Iwona Podobińska

     

 

16.15 – 16.30 Przerwa

 

     

16.30-17.15

Pobranie narządów od zmarłych w mechanizmie nieodwracalnego zatrzymania krążenia

dr hab. med. Maciej Kosieradzki

     

17.15-18.00

Ekonomiczne aspekty przeszczepiania narządów

mgr Teresa Danek

     

Niedziela

2016.10.23.

Centrum Dydaktyczne WUM,

ul. Księcia Trojdena 2a

Sala

139/140

     

9.00-10.30

Wskazania i kwalifikacja do przeszczepienia serca

dr Adam Parulski

     

 

10.30 – 10.45 Przerwa

 

     

10.45-11.30

Wskazania i kwalifikacja do przeszczepienia trzustki

prof. Tadeusz Grochowiecki

     

11.30-13.00

Wskazania i kwalifikacja do przeszczepienia wątroby

dr hab. med. Wojciech Lisik

     

 

13.00-13.30 Przerwa

 

     

13.30-15.00

Leczenie immunosupresyjne po przeszczepieniu narządu. Rozpoznawanie i leczenie procesu odrzucania

prof. Ryszard Grenda


 

ZJAZD 4

 

 

Sobota

2016.11.05.

Centrum Dydaktyczne WUM,

ul. Księcia Trojdena 2a

Sala

141/142

     

11.00-12.30

Przeszczepianie komórek krwiotwórczych

prof. Wiesław Jędrzejczak

     

 

12.30 – 13.15 Przerwa

 

     

13.15-14.45

Powikłania zakaźne (wirusowe, bakteryjne i grzybicze) u chorych po przeszczepieniu narządów

prof. Magdalena Durlik

 

     

 

14.45 – 15.00 Przerwa

 

     

15.00- 16.30

Odrębności pobierania i przeszczepiania narządów u dzieci

prof. Piotr Kaliciński

 

     

 

16.30 – 16.45 Przerwa

 

     

16.45- 19.00

Zasady przejrzystości,  bezpieczeństwa i nadzoru  przeszczepiania narządów w Polsce

prof. Piotr Kaliciński

     
     

Niedziela

2016.11.06.

Centrum Dydaktyczne WUM,

ul. Księcia Trojdena 2a

Sala

141/142

     

9.00- 12.00

Praktyczne aspekty koordynacji - od rozpoznania zgonu do pobrania (zajęcia w grupach)

dr Monika Trujnara,

 dr  Sylwia Sekta

     

 

12.00 - 12.30 Przerwa

 

     

12.30-14.00

Standardy jakości i bezpieczeństwa przeszczepiania narządów. Zdarzenia i reakcje niepożądane. Dawcy zwiększonego ryzyka. Zapobieganie przenoszeniu nowotworów od dawcy do biorcy przeszczepu.

dr hab. med. Jarosław Czerwiński

     

 

14.00 – 14.15 Przerwa

 

     

14.15-15.45

Pobieranie i przeszczepianie tkanek oka

dr Beata Jankowska

 

 

 


 

ZJAZD 5

 

 

Sobota

2016.11.19.

Centrum Dydaktyczne WUM,

ul. Księcia Trojdena 2a

Sala

141/142

     

11.00-12.30

Przeszczepy biostatyczne

 

dr hab. med. Artur Kamiński

     

 

12.30 – 13.15 Przerwa

 

     

13.15-14.00

Pobranie wielonarządowe. Aspekty chirurgiczne i organizacyjne

prof.  Artur Kwiatkowski

     

14.00-14.45

Zasady zabezpieczenia narządów przed niedokrwieniem. Metody przechowywania. Wczesne i odległe następstwa niedokrwienia narządu.

prof.  Artur Kwiatkowski

     

 

14.45 – 15.00 Przerwa

 

     

15.00-16.30

Promocja idei przeszczepiania w społeczeństwie. Rola mediów.

red. Paweł Walewski

     

 

16.30 – 16.45 Przerwa

 

     

16.45-18.15

Wskazania i kwalifikacja do przeszczepienia płuc

dr Marcin Maruszewski

     

18.15-19.00

Stanowisko kościoła w sprawie pobierania i przeszczepiania narządów

dr Marta Hreńczuk

     

Niedziela

2016.11.20.

Centrum Dydaktyczne WUM,

ul. Księcia Trojdena 2a

Sale

141 i 142

     

9.00-10.30

Zasady prowadzenia dokumentacji dotyczącej wszystkich etapów koordynacji pobrania wielonarządowego (zajęcia w grupach)

dr Sylwia Sekta,

dr hab. med. Jarosław Czerwiński

     

 

10.30 – 11.00 Przerwa

 

     

11.00-14.00

Praca koordynatora przed, w czasie i po zabiegu przeszczepienia narządu (zajęcia w grupach)

dr Sylwia Sekta,

dr hab. med. Jarosław Czerwiński

 


 

ZJAZD 6

 

 

Sobota

2016.11.26.

Centrum Dydaktyczne WUM,

ul. Księcia Trojdena 2a

Sala

141/142

     

11.00-12.30

Zasady opieki długoterminowej nad chorym po przeszczepieniu narządu

dr hab. med. Michał Ciszek

     

 

12.30 – 13.15 Przerwa

 

     

13.15-14.45

Społeczno-obyczajowe aspekty przeszczepiania narządów. Program „Partnerstwo dla Transplantacji”

prof. Roman Danielewicz

     

 

14.45 – 15.00 Przerwa

 

     

15.00-18.00

Rozmowa z rodziną zmarłego dawcy (symulacje - repetytorium)

dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

     

Niedziela

2016.11.27.

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji Poltransplant. Al. Jerozolimskie 87

VI piętro

     

9.00-9.45

Przeszczepianie kończyny górnej. Unaczynione przeszczepy wielotkankowe

dr Adam Chełmoński

     

9.45-15.00

Symulacje poszczególnych etapów pracy koordynatora. Koordynacja pobrania wielonarządowego w systemie www.rejestry.net. (zajęcia w grupach)

dr hab. med. Jarosław Czerwiński,

dr Piotr Malanowski,

Krystyna Antoszkiewicz

 

 

EGZAMIN

 

 

Sobota

2016.12.03.

Centrum Biblioteczno-Informacyjne WUM,

ul. Żwirki i Wigury 63

Sala 6

(sala egzaminów elektronicznych)

     

11.00

Egzamin testowy