Unia Transplantacyjna

Zarząd Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej

 

Dr hab. med. Maciej Kosieradzki - Prezes

Red. Andrzej Jonas - Wiceprezes

Prof. dr hab. med. Piotr Małkowski - Wiceprezes

Dr hab. med. Maciej Głyda

Dr hab. med. Tadeusz Grochowiecki

Dr hab. med. Tomasz Jakimowicz

Mgr Maria Kulesza

Dr hab. med. Piotr Przybyłowski

Prof. dr hab. med. Krzysztof Zieniewicz


Komisja rewizyjna

Prof. dr hab. med. Magdalena Durlik

Mgr Krzysztof Pijarowski

Prof. dr hab. Janusz Wyzgał

Rada Programowa – Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

 

 • Pan Dariusz ADAMCZEWSKI

 • Pan Jacek AMBROZIAK

 • Pan Marek BALICKI

 • Pan  Henryk BARANOWSKI

 • Pan Jan Krzysztof BIELECKI

 • Pan Marian FILAR

 • Pan Jan Krzysztof FRĄCKOWIAK

 • Pan Włodzimierz GRUDZIŃSKI

 • Pan Andrzej JONAS

 • Pan Stanisław KARCZEWSKI

 • Pan Wojciech KĘPCZYŃSKI

 • Pan Ludwik KLINKOSZ

 • Pan Robert KORZENIOWSKI

 • Pan Piotr KOWNACKI

 • Pan Sławomir KRYSTEK

 • Pan Sławomir LACHOWSKI

 • Pan Juan Manuel MORALES

 • Pan Jerzy NOWAK

 • Pan Andrzej OLECHOWSKI

 • Pan Jarosław PINKAS

 • Pan Krzysztof PIESIEWICZ

 • Pan Adam Daniel ROTFELD

 • Pani Dorota SAFJAN

 • Pan Marek SAFJAN

 • Pan Przemysław SALETA

 • Pan Henryk SAMSONOWICZ

 • Pan Jacek SARYUSZ – WOLSKI

 • Pan Władysław SIDOROWICZ

 • Pan Tomasz SIELICKI

 • Pani Bożena SZYPEREK

 • Pan Leszek STAFIEJ

 • Pan Sławomir ZAGÓRSKI

 • Pan Andrzej ZOLL

 •  Pan Jacek ŻAKOWSKI

   

 

 

 

Lekarze

 • Prof. Antoni DZIATKOWIAK

 • Prof. Andrzej HELLMAN

 • Prof. Franciszek KOKOT

 • Prof. Janusz KOMENDER

 • Prof. Jerzy KOWALCZYK

 • Prof. Michał MYŚLIWIEC

 • Prof. Wojciech NOSZCZYK

 • Prof. Jerzy SZCZERBAŃ

 • Prof. Marian ZEMBALA

 • Prof. Krzysztof ZIENIEWICZ 

 

Organizacja Unii
 
Walne Zgromadzenie Założycieli

Rada Programowa   -  Wybitne osobistości świata nauki, polityki, kultury, środowiska medycznego i sportu wspierające program rozwoju medycyny transplantacyjnej w Polsce. W skład Rady Programowej wchodzą również  przedstawiciele Towarzystw Naukowych, które  współuczestniczyły w  powołaniu Unii.  

 

Rada Ekonomiczna  - Firmy przemysłu farmaceutycznego i inne przedsiębiorstwa prywatne  i państwowe, które  podjęły decyzję wspierania działalności Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej

 Unia ma na celu połączenie środowiska medycznego, stowarzyszeń pacjentów  i  wszystkich, którym bliska  jest idea promocji przeszczepiania  szpiku i narządów  i zrozumienie potrzeby rozwoju tej części systemu ochrony zdrowia w Polsce

ZASADNICZYM CELEM UNII JEST:

 1. Zgromadzenie dowodów, że transplantologia ma przestrzeni ostatnich 30 lat  przyczyniła się  do postępu w innych specjalnościach medycznych   a zatem pośrednio do poprawy  jakości podstawowej opieki medycznej

 2. Przekonanie Społeczeństwa, Parlamentu  i Rządu  że nakłady na przeszczepianie szpiku i narządów  zwracają  się społeczeństwu i Systemowi opieki zdrowotnej

 3. Przygotowanie  Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej który po akceptacji  Rządu byłby przedstawiony Parlamentowi w celu akceptacji. Program taki  gwarantowałby coroczne przekazywanie określonych funduszów  na wprowadzanie nowych technik  w zakresie medycyny transplantacyjnej


Osiągnięcie takiego celu wymaga:
 

 • Ścisłej współpracy  z Ministerstwem Zdrowia, Samorządem lekarskim, towarzystwami naukowymi i całym społeczeństwem

 • Nawiązania kontaktu i uzyskania wsparcia ze strony  Członków Parlamentu, który będzie niezbędny w  okresie przygotowywania   Założeń Planu Rozwoju Medycyny  Transplantacyjnej  - POLGRAFT  (wstępny projekt w załączeniu)

 • Dążenie do uzyskania wyraźnego  poparcia Autorytetów moralnych, a zwłaszcza Kościoła katolickiego i religii innych wyznań, które są niezbędne  w dialogu społecznym

SFERY DZIAŁANIA


 1. Działania edukacyjne w społeczeństwie mające na celu promowanie  dawstwa narządów i znaczenia przeszczepiania narządów  w systemie ochrony zdrowia

 2. Prowadzenie  działań edukacyjnych  w środowisku medycznym w zakresie pobierania i przeszczepiania szpiku i narządów 

 3. Wspieranie badań dotyczących nowych metod  w zakresie transplantologii klinicznej

 4. Podjęcie  współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem  Zdrowia, wszystkimi ośrodkami transplantacyjnymi, Towarzystwami naukowymi oraz innymi stowarzyszeniami  działającymi na rzecz  promocji medycyny transplantacyjnej

 5. Współpraca z Departamentem Zdrowia Publicznego Komisji Europejskiej i Regionalnym Biurem Światowej Organizacji Zdrowia


Działania edukacyjne w społeczeństwie

Stworzenie portalu informacyjnego o transplantacji narządów, dostosowanego do potrzeb określonych grup społecznych, o którego atrakcyjności decydowałby przystępny sposób przekazania wiedzy na temat medycznych, ekonomicznych, prawnych, etycznych i obyczajowych aspektów przeszczepiania narządów oraz obecność gier interaktywnych związanych z przeszczepianiem i platformy wymiany informacji pomiędzy zainteresowanymi tematyką przeszczepiania narządów a lekarzami.
 

Promowanie „Karty Świadomego Dawcy” (awers – zgoda na pośmiertnego oddanie narządów do przeszczepu, rewers – sprzeciw wobec tej procedury) i jej dystrybucja na terenie całego kraju (apteki, ośrodki zdrowia, przychodnie, punkty krwiodawstwa, szkoły, zakłady pracy).
 

Przygotowanie  profesjonalnego programu  edukacyjnego  na tematy związane z wszystkimi aspektami przeszczepiania narządów   i prowadzenie zajęć w liceach, nie medycznych wyższych uczelniach i seminariach duchownych. Spotkania z kapelanami szpitalnymi 
 

Przeprowadzenie kolejnego  badania dotyczącego postaw i wiedzy na temat przeszczepiania narządów w różnych grupach społecznych

 

Działania edukacyjne w środowisku medycznym  

 

Przeprowadzenie kolejnego badania postaw  w środowiskach medycznych dotyczących pobierania narządów od zmarłych oraz próba ustalenia przyczyn  braku współpracy części  szpitali z Poltransplantem i ośrodkami transplantacyjnymi.

Rozpoczęcie wspólnie z Akademią Medyczną w Warszawie  Podyplomowego Studium dla Koordynatorów pobierania i przeszczepiania narządów. Zajęcia  będą prowadzone w systemie zaocznym i rozpoczynają się w dniu 18 marca 2007   

Szersze wprowadzenie zainicjowanych przez Poltransplant “warsztatów psychologicznych” dla lekarzy, mających na celu  ułatwienie  rozmów z rodzinami zmarłych