Ważne wydarzenia

Spotkania z dyrektorami szpitali na Podkarpaciu

 Spotkanie z dyrektorami podkarpackich szpitali odbyło się w dniu 18 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Profesor Wojciech Rowiński, konsultant krajowy ds. transplantologii klinicznej i wiceprezes Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej przekonywał i zachęcał uczestników do powoływania koordynatorów transplantacyjnych w podległych im placówkach, a także zaprosił środowisko lekarskie do włączenia się w działania służące zwiększeniu liczby przeszczepów w regionie. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele organów założycielskich.

Do rozmów zostały zaproszone szpitale, w których są zatrudnieni absolwenci Podyplomowych Studiów Koordynatorów Transplantacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Spotkania z alumnami w Krakowie

Dr Piotr Przybyłowski, konsultant ds. transplantologii klinicznej w województwie małopolskim spotkał się z alumnami Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej w Krakowie w dniu 1 czerwca br. Spotkanie zostało poświęcone procesowi transplantacji narządów. Dr Przybyłowski omówił aspekty medyczne związane z pobieraniem i przeszczepianiem organów, a także obowiązujące w Polsce przepisy prawne. Podczas spotkania rozmawiano także o problemach etycznych związanych z transplantacjami, a także o roli Kościoła w budowaniu świadomości społeczeństwa na temat procesu transplantacyjnego.
 

Przedstawiciele środowisk medycznych oraz władze regionu podpisali dziś list intencyjny w sprawie ‘Partnerstwa dla Transplantacji' w województwie dolnośląskim. Jednym z sygnatariuszy był wojewoda Rafał Jurkowlaniec. List zawiera szereg strategicznych deklaracji, które mają pomóc w polepszeniu nie najlepszej kondycji dolnośląskiej transplantologii. Dokument ten jest wyzwaniem dla instytucji, które wyraziły chęć współpracy w zakresie podejmowania wysiłków na rzecz akceptacji transplantacji jako skutecznej i bezpiecznej metody leczenia. Ponadto stanowi impuls do współpracy pomiędzy dyrektorami szpitali, lekarzami, pielęgniarkami, psychologami i konsultantami wojewódzkimi w tej dziedzinie.

W Polsce przeszczepia się dwa razy mniej narządów w porównaniu do potrzeb. W ubiegłym roku na liście oczekujących na nową nerkę było 1241 osób. Nowy organ dostało tylko 805 pacjentów. Przyczyną spadku pobrań w naszym regionie jest zbyt niska motywacja personelu medycznego i brak specjalistów mających orzekać o śmierci mózgu chorego. Problemem są także nieprzygotowane do takich decyzji rodziny pacjentów oraz brak społecznego wsparcia i zrozumienia problemu. To właśnie z tego względu Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej zainicjowała rok temu „Partnerstwo dla Transplantacji".

Dolny Śląsk jest kolejnym regionem, w którym będzie wdrażany program wspierający przeszczepy. Dotychczas objął województwa: małopolskie, mazowieckie, podkarpackie i warmińsko-mazurskie. Lekarze propagujący „Partnerstwo dla Transplantacji" walczą przede wszystkim o uzyskanie społecznego poparcia dla idei dawstwa narządów. Ogromną rolę w tym zakresie odgrywa program edukacyjny dla młodzieży i nauczycieli i wsparcie Kościoła dla idei oddawania narządów. Nie mniej ważną kwestią jest też utworzenie stanowisk koordynatorów transplantacyjnych w szpitalach, do których obowiązków należałaby między innymi rozmowa z bliskimi zmarłego o pobraniu narządów.

http://duw.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-2170.jpg

Podpisanie listu intencyjnego inicjującego Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie łódzkim

W dniu 7 października 2010 roku został podpisany list intencyjny inicjujący Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie łódzkim. W rozwój programu przeszczepiania narządów w regionie zaangażowało się aż 17 podmiotów, w tym przedstawiciele władzy samorządowej i rządowej, a także środowisko medyczne i naukowe.

Partnerami Programu zostali:  

 • Łódzki Urząd Wojewódzki
 • Urząd Miasta Łodzi
 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi
 • Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant”
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Transplantologii klinicznej
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Urologii
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Neurochirurgii
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Nefrologii
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Okręgowa Rada Lekarska w Łodzi
 • Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Łodzi
 • Kuratorium Oświaty w Łodzi
 • Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego.

Podpisanie listu intencyjnego inicjującego Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie zachodniopomorskim


W dniu 11 października 2010 roku przedstawiciele władzy samorządowej, rządowej, Kościoła i środowiska medycznego podpisali list intencyjny rozpoczynający Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie zachodniopomorskim.


W prace nad wdrożeniem i rozwojem Programu włączyli się:


 • Marcin Zydorowicz, Wojewoda Zachodniopomorski
 • Władysław Husejko, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
 • Ks. Arcybiskup Andrzej Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński
 • Krzysztof Lis, Przewodniczący Konwentu Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego
 • Janusz Gromek, Prezydent Miasta Kołobrzeg
 • Janusz Żmurkiewicz, Prezydent Miasta Świnoujście
 • Krzysztof Soska, Zastępca Prezydenta Miasta Szczecina
 • Piotr Jedliński, Zastępca Prezydenta Miasta Koszalin
 • Prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki, Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 • Julita Jaśkiewicz, Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Szczecinie
 • Prof. dr hab. n. med. Marek Ostrowski, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Transplantologii Klinicznej
 • Dr n. med. Mariusz Pietrzak, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie,
 • Adriana Szklarz, Prezes Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie”
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant”
 • Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej.

Podpisanie listu intencyjnego inicjującego Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie kujawsko-pomorskim


W dniu 30 sierpnia 2010 roku przedstawiciele władzy samorządowej, rządowej, Kościoła i środowiska medycznego podpisali list intencyjny rozpoczynający realizację Programu „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie kujawsko-pomorskim.


W prace nad wdrożeniem i rozwojem Programu włączyli się:


 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
 • Kuria Metropolitalna Archidiecezji Gnieźnieńskiej
 • Kuria Diecezjalna Diecezji Bydgoskiej
 • Kuria Diecezjalna Diecezji Pelplińskiej
 • Kuria Diecezjalna Diecezji Toruńskiej
 • Kuria Diecezjalna Diecezji Włocławskiej
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Konwent Starostów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Collegium Medium im. Ludwika Rydygiera UMK
 • Konsultant Krajowy w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii, prof. dr hab. med. Krzysztof Kusza
 • Okręgowa Rada Lekarska w Bydgoszczy
 • Okręgowa Rada Lekarska w Toruniu
 • Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
 • Szpital Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy
 • Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Transplantologii Klinicznej, prof. dr hab. med. Zbigniew Włodarczyk
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Nefrologii, prof. dr hab. med. Jacek Manitius
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dr Piotr Kowalski
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant”
 • Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej.

Podpisanie listu intencyjnego inicjującego Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie warmińsko-mazurskim


W dniu 9 września 2010 roku przedstawiciele administracji samorządowej, rządowej oraz środowiska medycznego podpisali list intencyjny inicjujący Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w regionie. Tym samym zobowiązali się rozwoju programu przeszczepiania nerek od dawców rodzinnych, a także zwiększenia liczby dokonywanych przeszczepów od osób zmarłych.


Wśród sygnatariuszy listu znaleźli się:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
 • Urząd Miasta Olsztyn
 • Konwent Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ
 • Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant”
 • Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej
 • firma Novartis.