Ważne wydarzenia

Podpisanie listu intencyjnego inicjującego Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie opolskim


Przedstawiciele władzy samorządowej i rządowej w województwie opolskim, a także przedstawiciele środowiska medycznego podpisali list intencyjny inicjujący Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w regionie. List został podpisany 29 września 2010 roku podczas konferencji Urzędu Marszałkowskiego pt. „Ochrona zdrowia w województwie opolskim”.


Partnerami Programu zostali:


 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 • Opolski Urząd Wojewódzki
 • Urząd Miasta Opola
 • Konwent Starostów Województwa Opolskiego
 • Kuratorium Oświaty w Opolu
 • Opolski Oddział Wojewódzki NFZ
 • Okręgowa Rada Lekarska
 • Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant”
 • Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej
 • Prof. dr hab. n. med. Dariusz Patrzałek, konsultant wojewódzki w dziedzinie transplantologii klinicznej
 • Ks. dr hab. Andrzej Czaja, biskup opolski

Podpisanie listu intencyjnego inicjującego Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie lubuskim

W dniu 10 czerwca 2010 roku w Zielonej Górze władze województwa lubuskiego, środowisko medyczne, pacjenci oraz przedstawiciele Kościoła podpisali list intencyjny inicjujący Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w regionie. Tym samym sygnatariusze listu zobowiązali się do podjęcia działań zmierzających do poprawy trudnej sytuacji polskiej transplantologii.  

Województwo lubuskie jest czwartym województwem, które zainicjowało działania podpisaniem listu intencyjnego.

Wśród sygnatariuszy listu znaleźli się:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
 • Lubuski Urząd Wojewódzki
 • Konwent Starostów Województwa Lubuskiego
 • Diecezja Zielonogórsko-Gorzowska
 • Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze
 • Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie Wielkopolskim
 • Szpital Wojewódzki SP ZOZ w Zielonej Górze
 • SP Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant”
 • Polska Unii Medycyny Transplantacyjnej
 • Stowarzyszenie „Życie po przeszczepie”.

Podpisanie listu intencyjnego inicjującego Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie wielkopolskim


W dniu 8 września 2010 roku przedstawiciele władzy samorządowej, rządowej oraz środowiska medycznego podpisali list intencyjny inicjujący Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie wielkopolskim. Celem Programu w regionie jest zwiększenie liczby dokonywanych przeszczepów narządów pobieranych od osób zmarłych, rozwinięcie programu przeszczepiania nerek od dawców rodzinnych, utworzenie stanowisk koordynatorów transplantacyjnych w szpitalach, a także uzyskanie społecznej akceptacji i wsparcia dla idei transplantacji.


List został podpisany podczas uroczystego spotkania przez przedstawicieli:


 • Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
 • Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 • Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego
 • Wojewódzkiego Oddziału NFZ
 • Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
 • Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Poznaniu
 • Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
 • Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant”
 • Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej
 • Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie”
oraz organizatorów akcji „Drugie Życie” i „Podziel się życiem”, a także metropolitę poznańskiego abp. Stanisława Gądeckiego.

Spotkanie z dyrektorami szpitali na Mazowszu


W dniu 31 sierpnia 2010 roku w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone roli koordynatorów transplantacyjnych w procesie pobierania i przeszczepiania narządów, a także możliwości ich zatrudnienia w mazowieckich szpitalach.


W rozmowach uczestniczył Dariusz Piątek, wicewojewoda mazowiecki, Elżbieta Nawrocka, pełnomocnik wojewody ds. zdrowia publicznego, prof. Wojciech Rowiński, konsultant krajowy ds. transplantologii klinicznej i prezes Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej, a także dyrektorzy szpitali, dla których organami założycielskimi są resorty zdrowia, obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Miasto Stołeczne Warszawa oraz przedstawiciele powyższych organówPodpisanie listu intencyjnego inicjującego Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie lubelskim

W dniu 19 stycznia 2011 roku w Lublinie został podpisany list intencyjny inicjujący Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie lubelskim. Celem Programu jest zwiększenie liczby przeszczepów narządów pobieranych od osób zmarłych oraz rozwinięcie programu przeszczepiania nerek od dawców rodzinnych w regionie.

W Program „Partnerstwo dla Transplantacji” włączyli się:

 • Lubelski Urząd Wojewódzki
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 • Urząd Miasta Lublin
 • Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego
 • Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ w Lublinie
 • Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant”
 • Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej.

W siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego uroczyście podpisano List Intencyjny dotyczący „Partnerstwa dla transplantacji” w województwie podlaskim. Sygnatariusze listu zobowiązali się do wspólnie działać na rzecz programu „Partnerstwo dla transplantologii w województwie podlaskim”.

W spotkaniu uczestniczyli Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Edward Ozorowski Metropolita Białostocki, przedstawiciele Kurii Diecezjalnych Diecezji Łomżyńskiej, Ełckiej, Drohiczyńskiej oraz Kurii Diecezjalnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Wojewoda Podlaski Maciej Żywno, przedstawiciele samorządu terytorialnego: Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski oraz Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Cezary Cieślukowski, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego Franciszek Wiśniewski, przedstawiciele środowisk medycznych: Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, Okręgowej Rady Lekarskiej, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji „Poltransplant”, Stowarzyszenia Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie transplantologii klinicznej.

Zebranych gości powitał Wojewoda Podlaski Maciej Żywno, który stwierdził, że od dawna popiera ideę transplantologii. Na dowód pokazał oświadczenie, które zawsze ma przy sobie uprawniające do pobrania narządów w przypadku jego śmierci. Profesor dr. hab. Wojciech Rowiński, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, Konsultant Krajowy w dziedzinie transplantologii klinicznej przedstawił prezentację z danymi dotyczącymi liczby dokonywanych transplantacji w woj. podlaskim i Polsce. Z danych tych wynika, że w Polsce - w odniesieniu do innych krajów europejskich - dokonywanych jest niewiele przeszczepów organów, nasz kraj w tej statystyce znajduje się na przysłowiowym szarym końcu. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele - począwszy od oporu w samym środowisku medycznym, poprzez brak świadomości społecznej w tym zakresie oraz nieskuteczność procedur. Tymczasem zdaniem prof. Rowińskiego transplantacja nie tylko ratuje życie, poprawia jakość życia osób chorych ale też jest znacznie tańsza niż alternatywne metody leczenia. Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki powiedział, że idea programu jest dobra, natomiast wszyscy powinniśmy dbać o to, żeby nie została wypaczona.

„Partnerstwo dla transplantacji” jest programem ogólnopolskim, nad którym patronat objęła Ewa Kopacz, Minister Zdrowia.

Spotkanie z prof. Wojciechem Rowińskim, Krajowym Konsultantem w dziedzinie Transplantologii Klinicznej odbyło się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Dyskusji przewodniczyła wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba.

W naradzie, której celem było zintensyfikowanie działań na rzecz transplantologii w naszym regionie, wzięli udział przedstawiciele starostw, szpitali i placówek ochrony zdrowia z terenu województwa świętokrzyskiego. - Spotkanie jest kolejnym krokiem do stworzenia systemu zarządzania działaniami w zakresie transplantologii w województwie świętokrzyskim. W zakres tego systemu wchodzą działania medyczne oraz wszelkiego rodzaju kampanie mające na celu zmianę mentalności i przekonanie ludzi do słuszności idei przeszczepiania narządów - zwracała uwagę wojewoda. O nienajlepszej kondycji świętokrzyskiej transplantologii mówił prof. Wojciech Rowiński. - Niestety województwo świętokrzyskie jest na ostatnim miejscu w kraju pod względem pobrań narządów od dawców zmarłych. Trzeba przekonywać ludzi i trzeba namawiać lekarzy, aby zechcieli aktywniej brać udział w identyfikowaniu możliwości pobierania narządów. Jestem przekonany, że za rok będziemy mogli cieszyć się z pewnego sukcesu - podkreślił. Działania zmierzające do pełnego stworzenia systemu dotyczącego transplantologii w naszym regionie rozpoczęto w czerwcu ubiegłego roku, kiedy to podpisano w urzędzie list intencyjny dotyczący partnerstwa dla transplantacji w województwie świętokrzyskim. Wśród piętnastu sygnatariuszy tego dokumentu znaleźli się wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba, konsultant krajowy ds. transplantologii klinicznej prof. Wojciech Rowiński oraz wicemarszałek województwa Grzegorz Świercz.

Wszyscy wyrazili tym samym gotowość wspólnego działania na rzecz realizacji programu pod nazwą Partnerstwo dla Transplantacji w województwie świętokrzyskim. Jego celem jest ratowanie życia i przywracanie zdrowia przede wszystkim przez zwiększenie liczby dokonywanych przeszczepów narządów pobieranych od osób zmarłych, rozwinięcie programu przeszczepiania nerek od dawców rodzinnych, utworzenie stanowisk koordynatorów transplantacyjnych w szpitalach, a także uzyskanie społecznej akceptacji dla idei transplantacji. Sygnatariusze listu obowiązują się prowadzić wszelkie działania stymulujące rozwój transplantacji w regionie świętokrzyskim wykorzystując swoje doświadczenie oraz umiejętności zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą.

Do podpisania dokumentu zostali zaproszeni także prezes Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, prezydent Kielc, starosta jędrzejowski, dyrektor „Poltransplant", rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa, zastępca dyrektora Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, a także lekarze konsultanci wojewódzcy do spraw: transplantologii klinicznej, neurologii, neurochirurgii oraz anestezjologii i intensywnej terapii.