etpod naglowek www 2018

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

26 listopada 2019r.

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
 

Program Szkolenia

10:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Mgr Andrzej Janoch

10:10

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr n. med. Paweł Chudoba

10:40

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr n. med. Paweł Rewak

11:10

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr n. med. Paweł Rewak

11:40

Przerwa

12:00

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n.med. Katarzyna Rotter

12:30

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Mgr Andrzej Janoch

13:00

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia

Dr Witold Korycki

Organizatorzy:

Mgr Zofia Barczyk

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

Dr n. med. Marcin Wolski

Dyrektor ds. Lecznictwa Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

Dr Witold Korycki

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

Dr n. med. Paweł Chudoba

Chirurg transplantolog, konsultant wojewódzki, województwa dolnośląskiego i opolskiego w dziedzinie transplantologii klinicznej.

Dr n. med. Paweł Rewak

Anestezjolog, Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Dr n. med. Katarzyna Rotter

Transplantolog, specjalista chorób zakaźnych, psycholog 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu

Mgr Andrzej Janoch

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu