ETPOD

ETPOD (European Training Program on Organ Donation) jest programem szkoleniowym dla kadr medycznych w dziedzinie identyfikacji i pozyskiwania zmarłych dawców narządów. W latach 2010-2017 Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej zorganizowała 80 szkoleń w szpitalach w całej Polsce. Zajęcia są finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia (Polgraft a następnie Program wieloletni na lata 2011-2020 na rzecz rozwoju medycyny transplantacyjnej)

etpod naglowek www 2018

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

19 listopada 2019r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

etpod naglowek www 2018

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

25 listopada 2019r.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

etpod naglowek www 2018

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

26 listopada 2019r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

etpod naglowek www 2018

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

25 listopada 2019r.

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie

etpod naglowek www 2018

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

27 listopada 2019r.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

etpod naglowek www 2018

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

13 listopada 2019r.

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

etpod naglowek www 2018

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

26 listopada 2019r.

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

etpod naglowek www 2018

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

22 listopada 2019r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nisku

etpod naglowek www 2018

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

22 listopada 2019r.

Szpital Powiatowy im. dr Adama Gacy i dr Józefa Łaskiego NZOZ w Więcborku  

etpod naglowek www 2018

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD
(European Training Program on Organ Donation)
W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

25 października 2019r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie