Podpisanie listu intencyjnego inicjującego Program „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie kujawsko-pomorskim


W dniu 30 sierpnia 2010 roku przedstawiciele władzy samorządowej, rządowej, Kościoła i środowiska medycznego podpisali list intencyjny rozpoczynający realizację Programu „Partnerstwo dla Transplantacji” w województwie kujawsko-pomorskim.


W prace nad wdrożeniem i rozwojem Programu włączyli się:


 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
 • Kuria Metropolitalna Archidiecezji Gnieźnieńskiej
 • Kuria Diecezjalna Diecezji Bydgoskiej
 • Kuria Diecezjalna Diecezji Pelplińskiej
 • Kuria Diecezjalna Diecezji Toruńskiej
 • Kuria Diecezjalna Diecezji Włocławskiej
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Konwent Starostów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Collegium Medium im. Ludwika Rydygiera UMK
 • Konsultant Krajowy w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii, prof. dr hab. med. Krzysztof Kusza
 • Okręgowa Rada Lekarska w Bydgoszczy
 • Okręgowa Rada Lekarska w Toruniu
 • Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
 • Szpital Uniwersytecki nr 1 w Bydgoszczy
 • Szpital Uniwersytecki nr 2 w Bydgoszczy
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Transplantologii Klinicznej, prof. dr hab. med. Zbigniew Włodarczyk
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Nefrologii, prof. dr hab. med. Jacek Manitius
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dr Piotr Kowalski
 • Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji „Poltransplant”
 • Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej.