Spotkania z dyrektorami szpitali na Podkarpaciu

 Spotkanie z dyrektorami podkarpackich szpitali odbyło się w dniu 18 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Profesor Wojciech Rowiński, konsultant krajowy ds. transplantologii klinicznej i wiceprezes Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej przekonywał i zachęcał uczestników do powoływania koordynatorów transplantacyjnych w podległych im placówkach, a także zaprosił środowisko lekarskie do włączenia się w działania służące zwiększeniu liczby przeszczepów w regionie. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele organów założycielskich.

Do rozmów zostały zaproszone szpitale, w których są zatrudnieni absolwenci Podyplomowych Studiów Koordynatorów Transplantacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.