PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

14 grudnia 2016 r.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu:
Szpital Wielospecjalistyczny (miejsce szkolenia) oraz
Szpital Specjalistyczny dla Dzieci i Dorosłych

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr hab. med. Marek Szymczak

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr hab. med. Marek Szymczak

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Grzegorz Wójcik

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Jacek Sobczyk

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Mgr Dorota Zielińska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr n. med. Aleksandra Woderska

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez Ordynatora OAiIT

dr Robert Mielcarek

Organizatorzy:

 

Dr Robert Mielcarek

Ordynator OAiIT Woj. Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu

Pani Sylwia Sobczak

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu

Dr Jacek Sobczyk

Specjalista anestezjolog. Koordynator transplantacyjny w Szpitalu Specjalistycznym dla Dzieci i Młodzieży

Dr hab. med. Marek Szymczak

Chirurg dziecięcy transplantolog. Zca kierownika Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów Instytutu CZD w Warszawie

Dr n. med. Aleksandra Woderska

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów w Bydgoszczy

Dr Grzegorz Wójcik

Specjalista anestezjolog. Koordynator transplantacyjny w  Szpitalu Wielospecjalistycznym w Toruniu

Mgr Dorota Zielińska

Psycholog kliniczny w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej