PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

28 października 2016 r.

Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr n. med. Leszek Adadyński

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr n. med. Leszek Adadyński

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Iwona Podlińska

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Iwona Sadowska

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Mgr Dorota Zielińska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr n. med. Aleksandra Woderska

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez koordynatora transplantacyjnego

Mgr Mariola Domżalska

Organizatorzy:

 

Dr n. med. Leszek Adadyński

Kierownik programu przeszczepiania nerek w WSS w Olsztynie, warmińsko-mazurski konsultant transplantologii klinicznej 

Mgr Mariola Domżalska

Koordynator transplantacyjny w Powiatowym Szpitalu im. Wł. Biegańskiego w Iławie

Pani Iwona Orkiszewska

Dyrektor Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie

Dr Iwona Podlińska

Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Koordynator transplantacyjny w Szpitalu Wojewódzkim w Olsztynie

Dr Iwona Sadowska

Ordynator OAiIT w Powiatowym Szpitalu im. Wł. Biegańskiego w Iławie

Dr n. med. Aleksandra Woderska

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów w Bydgoszczy

Mgr Dorota Zielińska

Psycholog kliniczny w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej