ODWOŁANE

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

9 listopada 2016 r.

Copernicus Podmiot Leczniczy w Gdańsku
(Szpital im. M. Kopernika, Szpital św. Wojciecha)

 

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Mgr Anna Milecka

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr hab. Maciej Głyda

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Irena Ożóg-Zabolska

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Jarosław Sroka

10:45

Dyskusja

 

11.00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Mgr Anna Milecka

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez koordynatora transplantacyjnego

Mgr Grażyna Ziarnik

Organizatorzy:

 

Dr hab. med. Maciej Głyda

Chirurg transplantolog, Ordynator  Oddziału Transplantologii i Chirurgii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

Psycholog kliniczny, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie

Pan Dariusz Kostrzewa

Prezes Copernicus Podmiotu Leczniczego

Mgr Anna Milecka

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Dr Jarosław Sroka

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dorosłych Copernicus Podmiotu Leczniczego

Dr Irena Ożóg-Zabolska

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci Copernicus Podmiotu Leczniczego

Mgr Grażyna Ziarnik

Szpitalny koordynator transplantacyjny Copernicus Podmiotu Leczniczego

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej