PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

10 listopada 2016 r.

Wielospecjalistyczny Szpital w Nowej Soli

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr n. med. Paweł Chudoba

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Mgr Wojciech Czapiewski

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Dariusz Konieczny

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Bartłomiej Sobolewski

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr n. med. Paweł Chudoba

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora pobierania narządów

Dr Bartłomiej Sobolewski

Organizatorzy:

 

Dr n. med. Paweł Chudoba

Chirurg transplantolog. Przewodniczący Krajowej Rady Transplantacyjnej

Mgr Wojciech Czapiewski

Regionalny, wielkopolski koordynator pobierania i przeszczepiania narządów

Dr Dariusz Konieczny

Ordynator Wielospecjalistycznego Szpitala w Nowej Soli

Dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

OPEN Konsultacje i Szkolenia

Pani Bożena Osińska

Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala w Nowej Soli

Dr Bartłomiej Sobolewski

Koordynator transplantacyjny Wielospecjalistycznego Szpitala w Nowej Soli

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej