PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

18 listopada 2016 r.

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu

Program szkolenia

12:00

Wprowadzenie. ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji. Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr n. med. Aleksandra Woderska

12.20

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Mgr Wojciech Czapiewski

12.40

Rozpoznanie śmierci mózgu. Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Piotr Kowalski

13.20

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

13.50

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora transplantacyjnego

Mgr Sylwia Dejewska

Organizatorzy:

 

Mgr Wojciech Czapiewski

Regionalny, wielkopolski koordynator pobierania i przeszczepiania narządów

Mgr Sylwia Dejewska

Koordynator Transplantacyjny Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Wł Biegańskiego w Grudziądzu

Dr Piotr Kowalski

Ordynator OAiIT Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Wł Biegańskiego w Grudziądzu

Dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

OPEN Konsultacje i Szkolenia

Pan Marek Nowak

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Wł Biegańskiego w Grudziądzu

Dr n. med. Aleksandra Woderska

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów w Bydgoszczy

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej