PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

8 grudnia 2016 r.

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr n. med. Sylwia Sekta

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr n. med. Katarzyna Kuchnicka

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Prof. dr hab. med. Dariusz Maciejewski

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr n. med. Wojciech Saucha

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr n. med. Sylwia Sekta

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora pobierania narządów

Dr n. med. Katarzyna Kuchnicka

Organizatorzy:

 

Dr Ryszard Batycki

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

Psycholog kliniczny, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie

Dr n. med. Katarzyna Kuchnicka

Koordynator transplantacyjny Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

Prof. dr hab. med. Dariusz Maciejewski

Ordynator OAiIT Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

Dr n. med. Wojciech Saucha

Anestezjolog, koordynator regionalny w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Dr n. med. Sylwia Sekta

Regionalny koordynator transplantacyjny Górnego Śląska

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej