PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

24 listopada 2016 r.

Zakład Opieki Zdrowotnej im. Rafała Czerwiakowskiego w Brodnicy

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr hab. med. Jarosław Czerwiński

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr hab. med. Jarosław Czerwiński

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Barbara Grabska-Jastrzębska

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Iwona Podlińska

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Mgr Dorota Zielińska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr n. med. Aleksandra Woderska

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora pobierania narządów

Pani Justyna Banasik

Organizatorzy:

 

Pani Justyna Banasik

Koordynator Transplantacyjny Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Rafała Czerwiakowskiego  w Brodnicy

Dr hab. med. Jarosław Czerwiński

Zastępca dyrektora Poltransplantu ds. medycznych

Dr Barbara Grabska-Jastrzębska

Ordynator OAiIT ZOZ  im. Rafała Czerwiakowskiego  w Brodnicy

Dr Iwona Podlińska

Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Koordynator transplantacyjny w Szpitalu Wojewódzkim w Olsztynie

Pan Dariusz Szczepański

Dyrektor ZOZ  im. Rafała Czerwiakowskiego  w Brodnicy

Dr n. med. Aleksandra Wodeska

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów w Bydgoszczy

Mgr Dorota Zielińska

Psycholog kliniczny w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie

   

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej