PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

17 listopada 2016 r.

Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr hab. med. Marek Szymczak

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr n. med. Sylwia Sekta

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr n. med. Piotr Marszołek

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr n. med. Piotr Marszołek

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. hum Anna Jakubowska-Winecka

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr hab. med. Marek Szymczak

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez Dyrektora Centrum

Dr n. med. Grzegorz Szpyrka

Organizatorzy:

 

Dr n. med. Grzegorz Szpyrka

dyrektor Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii

Dr n. med. Piotr Marszołek

ordynator OAiIT i szpitalny koordynator transplantacyjny w Chorzowskim Centrum pediatrii i Onkologii

Dr hab. med. Marek Szymczak

Zastępca Kierownika Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie

Dr n. med. Sylwia Sekta

regionalny koordynator transplantacyjny Górnego Śląska

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

psycholog kliniczny, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie

 

 

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej