PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

27 października 2016 r.

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie do szkolenia.

Prof. dr hab. med. Maciej Banach

9:15

ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji. Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr n. med. Aleksandra Woderska

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Prof. dr hab. med. Wojciech Krajewski

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Elżbieta Byrska-Maciejasz

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

dr n. hum Anna Jakubowska-Winecka

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr hab. med. Marek Szymczak

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez Dyrektora i Koordynatora transplantacyjnego ICZMP

Prof. dr hab. med. Maciej Banach,
Mgr Paulina Janas

Organizatorzy:

 

Prof. dr hab. med. Maciej Banach

Dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Dr Elżbieta Byrska-Maciejasz

Koordynator Transplantacyjny Uniw. Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

Psycholog kliniczny, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie

Dr hab. med. Marek Szymczak

Zastępca Kierownika Kliniki Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie

Prof. dr hab. med. Wojciech Krajewski

Ordynator Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Medycznej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki

Dr n. med. Aleksandra Woderska

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów w Bydgoszczy

Mgr Paulina Janas

Szpitalny koordynator transplantacyjny Instytutu CZMP

 

 

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej