PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

26 października 2016 r.

Szpital Praski pw. Przemienienia Pańskiego w Warszawie

 

 

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr med. Jarosław Wilk

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr med. Jarosław Wilk

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Maciej Cyran

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr hab. med. Janusz Trzebicki

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Mgr Magdalena Bagniuk-Leszczyńska

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez dyrektora ds. medycznych

Dr n. med. Igor Radziewicz-Winnicki

Organizatorzy:

 

Mgr Magdalena Bagniuk-Leszczyńska

Szpitalny koordynator transplantacyjny w Szpitalu Praskim

Pan Andrzej Golimont

Prezes Szpitala Praskiego

Dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

OPEN Konsultacje i Szkolenia

Dr n. med. Igor Radziewicz-Winnicki

Dyrektor Medyczny Szpitala Praskiego

Dr Maciej Cyran

Anestezjolog OAiIT Szpitala Praskiego

Dr med. Jarosław Wilk

anestezjolog, szpitalny koordynator w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu nr 5 w Sosnowcu

 Dr hab. med. Janusz Trzebicki
 Kierownik I Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM
   

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej