PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

26 października 2016 r.

Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr n. med. Jacek Bicki

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr n. med. Jacek Bicki

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Monika Trujnara

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Monika Trujnara

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Mgr Dorota Zielińska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Mgr Anna Gradziuk

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez ordynatora OAiIT

Mgr Anna Gradziuk

Organizatorzy:

 

Dr n. med. Jacek Bicki

Chirurg transplantolog, I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej UM w Lublinie

Dr Marek Brzostowski

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Mgr Anna Gradziuk

Szpitalny koordynator transplantacyjny w Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dr Andrzej Mielcarek

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dr Monika Trujnara

Anestezjolog, koordynator transplantacyjny w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie

Mgr Dorota Zielińska

Psycholog kliniczny w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie

   

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej