PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

18 października 2016 r.

Szpital Kliniczny nr 6 Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr n. med. Ludwik Stołtny

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr n. med. Wojciech Saucha

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Mgr Dorota Zielińska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr n. med. Sylwia Sekta

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez Ordynatora OAiIT – koordynatora transplantacyjnego

Dr n. med. Ludwik Stołtny

Organizatorzy:

 

Pan Marian Kreis

dyrektor Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach

Dr n. med. Ludwik Stołtny

ordynator OAiIT i szpitalny koordynator transplantacyjny

Dr hab. med. Maciej Kosieradzki

kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med. Wojciech Saucha

anestezjolog, koordynator regionalny w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Dr n. med. Sylwia Sekta

regionalny koordynator transplantacyjny Górnego Śląska

Mgr Dorota Zielińska

psycholog kliniczny w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie

   

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej