PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

17 października 2016 r.

Brzeskie Centrum Medyczne

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Prof. dr hab. med. Dariusz Patrzałek

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Grażyna Krukowska

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Krzysztof Szott

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr n. med. Jarosław Wilk

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Prof. dr hab. med. Dariusz Patrzałek

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora pobierania narządów

Grażyna Krukowska

Organizatorzy:

 

Pan Krzysztof Konik

Dyrektor Brzeskiego Centrum Medycznego

dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

OPEN Konsultacje i Szkolenia

Grażyna  Krukowska

Koordynator transplantacyjny Brzeskiego Centrum Medycznego

Prof. dr hab. med. Dariusz Patrzałek

chirurg transplantolog, regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów na Dolnym Śląsku

Dr Krzysztof Szott

Ordynator OAiIT Brzeskiego Centrum Medycznego

dr n. med. Jarosław Wilk

anestezjolog, szpitalny koordynator w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu nr 5 w Sosnowcu

   

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej