PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

14 października 2016 r.

Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr hab. med. Jarosław Czerwiński

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr hab. med. Jarosław Czerwiński

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Prof. dr hab. med. Hanna Misiołek

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Małgorzata Walaszczyk

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr hab. med. Jarosław Czerwiński

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora transplantacyjnego

Dr Małgorzata Walaszczyk

Organizatorzy:

 

Dr n. med. Dariusz Budziński

Dyrektor SK nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

Psycholog kliniczny, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie

Dr hab. med. Jarosław Czerwiński

Zastępca Dyrektora Poltransplantu ds. medycznych

Prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SK  nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu

Dr Małgorzata Walaszczyk

Szpitalny koordynator transplantacyjny SK nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu

   

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej