http://www.uniatransplantacyjna.pl/images/ETPOD/etpod_logo_naglowek_2016_web.png

 

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

7 listopada 2016 r.

Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

prof. dr hab. med. Dariusz Patrzałek

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

prof. dr hab. med. Dariusz Patrzałek

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

dr n. med. Jarosław Wilk

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

dr n. med. Zbigniew Brachaczek

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

prof. dr hab. med. Dariusz Patrzałek

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora pobierania narządów

mgr Anna Polaczek-Krupska

Organizatorzy:

 

mgr inż. Beata Czempiel

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

dr n. med. Zbigniew Brachaczek

Ordynator OAiIT Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

mgr Anna Polaczek-Krupska

Koordynator Transplantacyjny Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

OPEN Konsultacje i Szkolenia

dr n. med. Jarosław Wilk

anestezjolog, szpitalny koordynator w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu nr 5 w Sosnowcu

Prof. dr hab. med. Dariusz Patrzałek

chirurg transplantolog, regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów na Dolnym Śląsku

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

 

http://www.uniatransplantacyjna.pl/images/ETPOD/stopka_nprmt.png