http://www.uniatransplantacyjna.pl/images/ETPOD/etpod_logo_naglowek_2016_web.png

 

 

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

13 października 2016 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Prof. dr hab. med. Zbigniew Włodarczyk

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Mgr Wojciech Czapiewski

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Dominik Daszuta

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Małgorzata Mroczkowska

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr n. med. Aleksandra Woderska

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora pobierania narządów

Dr Małgorzata Mroczkowska

Organizatorzy:

 

dr Marek Bruzdowicz

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku

mgr Wojciech Czapiewski

Regionalny, wielkopolski koordynator pobierania i przeszczepiania narządów

dr Dominik Daszuta

Ordynator OAiIT WSS we Włocławku

dr n. hum. Anna Krawulska-Biegańska

OPEN Konsultacje i Szkolenia

dr Małgorzata Mroczkowska

Koordynator transplantacyjny WSS we Włocławku

dr n. med. Aleksandra Woderska

Regionalny kujawsko-pomorski koordynator pobierania i przeszczepiania narządów

 Prof. dr hab. med. Zbigniew Włodarczyk
Kierownik Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

 

 

http://www.uniatransplantacyjna.pl/images/ETPOD/stopka_nprmt.png