PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

16 listopada 2016 r.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie

 

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr hab. med. Jarosław Czerwiński

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr hab. med. Jarosław Czerwiński

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Elżbieta Byrska-Maciejasz

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr n. med. Witold Lesiuk

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr Elżbieta Byrska-Maciejasz

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr hab. Jarosław Czerwiński

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora transplantacyjnego

Mgr Teresa Barańska

Organizatorzy:

 

Mgr Teresa Barańska

Szpitalny koordynator transplantacyjny USD w Lublinie

Dr Elżbieta Byrska-Maciejasz

Szpitalny koordynator Transplantacyjny USD w Krakowie

Dr hab. med. Jarosław Czerwiński

Zastępca dyrektora Poltransplantu ds. medycznych

Dr n. med. Witold Lesiuk

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej USD w Lublinie

Dr n. med. Jerzy Szarecki

Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego  w Lublinie

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej