PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

20 października 2016 r.

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

dr hab. med. Maciej Kosieradzki

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

dr n. med. Leszek Adadyński

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

dr Iwona Podlińska

10:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

dr Jerzy Komarzewski

10:45

Dyskusja

 

11:00

Przerwa

 

11:30

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

mgr Dorota Zielińska

12:00

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

dr hab. med. Maciej Kosieradzki

12:30

Dyskusja. Podsumowanie szkolenia przez szpitalnego koordynatora pobierania narzadów

mgr Agnieszka Kwaśniewska

Organizatorzy:

 

dr n. med. Leszek Adadyński

Kierownik programu przeszczepiania nerek w WSS w Olsztynie, warmińsko-mazurski konsultant wojewódzki transplantologii klinicznej 

Pan Janusz Boniecki

Prezes PZOZ w Ostródzie

dr Jerzy Komarzewski

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii PZOZ w Ostródzie

dr hab. med. Maciej Kosieradzki

Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

mgr Agnieszka Kwaśniewska

Szpitalny koordynator transplantacyjny PZOZ w Ostródzie

dr Iwona Podlińska

Specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Koordynator transplantacyjny w Szpitalu Wojewódzkim w Olsztynie

mgr Dorota Zielińska

Psycholog kliniczny w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie

 

 

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej