PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

21 lutego 2013 r.

Szpital Powiatowy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Prof. Roman Danielewicz

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr hab. Maciej Kosieradzki

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Tomasz Kubik

10:30

Dyskusja

 

10:45

Przerwa

 

11:15

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Tomasz Kubik

11:45

Dyskusja

 

12:00

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

12:45

Dyskusja

 

13:15

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Prof. Roman Danielewicz

13:45

Podsumowanie

 

Organizatorzy:

 

Mgr Józef Grabowski

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Dr Maria Adamczyk

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Mgr Jolanta Jankowska

Szpitalny koordynator transplantacyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim

Dr hab. n. med. Maciej Kosieradzki

Świętokrzyski konsultant wojewódzki transplantologii klinicznej. Specjalista chirurgii ogólnej i transplantacyjnej. Adiunkt w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus

Dr Tomasz Kubik

Szpitalny Koordynator Transplantacyjny w Centralnym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

Specjalista psychologii klinicznej, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia CZD w Warszawie

Prof. dr hab. med. Roman Danielewicz

Dyrektor Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplmatacji "Poltransplant". Specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej

SZKOLENIE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH MINISTERSTWA ZDROWIA W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO NA LATA 2011 - 2020 pod nazwą: ”NARODOWY PROGRAM ROZWOJU MEDYCYNY TRANSPLANTACYJNEJ”