PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

5 grudnia 2013 r.

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr Zbigniew Pawlak

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Tomasz Kubik

10:15

Dyskusja

 

10:30

Przerwa

 

11:00

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Tomasz Kubik

11:30

Dyskusja

 

11:45

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

12:30

Dyskusja

 

12:45

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Dr Piotr Domagała

13:15

Podsumowanie

 

Organizatorzy:

 

Pan Marcin Kulicki

Prezes Zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach

Dr Emilia Węgrzyniak-Blicharz

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach

Dr Zbigniew Pawlak

Koordynator Transplantacyjny Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

Specjalista psychologii klinicznej, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia CZD w Warszawie

Dr Tomasz Kubik

Szpitalny Koordynator Transplantacyjny w Centralnym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Dr Piotr Domagała

Specjalista chirurg z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Szpital Kliniczny Dzieciatka Jezus

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

"Zrealizowano ze środków finansowych Ministerstwa Zdrowia w ramach Wieloletniego  Programu na lata 2011-2020 pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"