PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWYETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

6 grudnia 2013 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Prof. Roman Danielewicz

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr Jacek Bicki

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr hab. Wojciech Łebkowski

10:15

Dyskusja

 

10:30

Przerwa

 

11:00

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr hab. Wojciech Łebkowski

11:30

Dyskusja

 

11:45

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

12:30

Dyskusja

 

12:45

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Prof. Roman Danielewicz

13:15

Podsumowanie

 

Organizatorzy:

 

mgr inż. Dariusz Oleński

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej

Dr Jerzy Paluszkiewicz

Ordynator Oddziału Intensywnej Terapii oraz szpitalny koordynator transplantacyjny

Prof. Roman Danielewicz

Dyrektor Poltransplantu. Specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej

Dr Jacek Bicki

Specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej, szpitalny koordynator transplantacyjny w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie

Dr hab. Wojciech Łebkowski

Specjalista neurochirurg. Szpitalny koordynator transplantacyjny w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku

dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

Specjalista psychologii klinicznej, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia CZD w Warszawie

 

 

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

"Zrealizowano ze środków finansowych Ministerstwa Zdrowia w ramach Wieloletniego  Programu na lata 2011-2020 pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"