PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

13 grudnia 2013 r.

Szpital im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

 

Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

dr hab. Jarosław Czerwiński

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

dr hab. Jarosław Czerwiński

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Robert Becler

10:15

Dyskusja

 

10:30

Przerwa

 

11:00

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Robert Becler

11:30

Dyskusja

 

11:45

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr Jarosław Wilk

12:30

Dyskusja

 

12:45

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Mgr Ewelina Pitrus

13:15

Podsumowanie

 

Organizatorzy:

 

Pan Dariusz Kałdoński

Dyrektor Szpitala im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

Dr Antoni Stępień

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu. Szpitalny koordynator transplantacyjny.

Dr hab. Jarosław Czerwiński

Zastępca dyrektora Poltransplantu ds. medycznych. Specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej

Dr Robert Becler

Szpitalny Koordynator Transplantacyjny w Centralnym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Dr Jarosław Wilk

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii. Szpitalny koordynator transplantacyjny w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu

Mgr Ewelina Pitrus

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Pirogowa w Łodzi

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

"Zrealizowano ze środków finansowych Ministerstwa Zdrowia w ramach Wieloletniego  Programu na lata 2011-2020 pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"