Logo

PODSTAWY DAWSTWA NARZĄDÓW – PROGRAM SZKOLENIOWY ETPOD W RAMACH PARTNERSTWA DLA TRANSPLANTACJI

10 grudnia 2013 r.

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu

 

 

 Program szkolenia

9:00

Wprowadzenie: ETPOD, Partnerstwo dla Transplantacji

Dr hab. Jarosław Czerwiński

9:15

Identyfikacja i kwalifikacja zmarłego dawcy narządów

Dr hab. Jarosław Czerwiński

9:45

Rozpoznanie śmierci mózgu

Dr Waldemar Iwańczuk

10:15

Dyskusja

 

10:30

Przerwa

 

 

 

 

11:00

Opieka nad zmarłym dawcą narządów

Dr Waldemar Iwańczuk

11:30

Dyskusja

 

11:45

Rozmowa z rodziną nt. pobrania narządów

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

12:30

Dyskusja

 

12:45

Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów

Mgr Wojciech Czapiewski

13:15

Podsumowanie

 

Organizatorzy:

 

Dr Wojciech Grzelak

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu

Dr Bożena Cieślak-Witkowska

Ordynator Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu

Dr Waldemar Iwańczuk

Szpitalny koordynator transplantacyjny w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu

Dr Jadwiga Wroniecka-Wesołowska

Szpitalny koordynator transplantacyjny w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu

Mgr Wojciech Czapiewski

Regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów. Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dr n. hum. Anna Jakubowska-Winecka

Specjalista psychologii klinicznej, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia CZD w Warszawie

Dr hab. med. Jarosław Czerwiński

Zastępca dyrektora Poltransplantu ds. medycznych. Specjalista chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej

Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej

"Zrealizowano ze środków finansowych Ministerstwa Zdrowia w ramach Wieloletniego  Programu na lata 2011-2020 pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej"